Foramed

Substancja czynna: 
Formoterolum
Dawka: 
12 µg/dawkę inhalacyjną
Zawartość opakowania: 
120 szt.
Kod EAN: 
5909991086602
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
95.04 zł
Cena detaliczna: 
113.34 zł
Cena hurtowa: 
99.79 zł
Wysokość limitu finansowania: 
113.34
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.40 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
Seniorzy: