Foramed

Substancja czynna: 
Formoterolum
Dawka: 
12 µg/dawkę inhalacyjną
Zawartość opakowania: 
60 szt. (6 blist.po 10 szt.) + inh.
Kod EAN: 
5909991109523
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
47.52 zł
Cena detaliczna: 
59.45 zł
Cena hurtowa: 
49.90 zł
Wysokość limitu finansowania: 
57.24
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.41 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

  • Zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową, jako uzupełnienie terapii glikokortykosteroidami podawanymi wziewnie (patrz punkt 4.4).
  • Zapobieganie i leczenie zwężenia oskrzeli u pacjentów z odwracalną lub nieodwracalną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), w tym z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc. Wykazano, że formoterol poprawia jakość życia u pacjentów z POChP.
  • Zapobieganie skurczowi oskrzeli, wywołanemu przez alergeny wziewne, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego