Forastmin

Substancja czynna: 
Formoterolum
Dawka: 
12 μg
Zawartość opakowania: 
120 szt (2 but.po 60 szt.)
Kod EAN: 
5909991218287
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
96.08 zł
Cena detaliczna: 
114.43 zł
Cena hurtowa: 
100.88 zł
Wysokość limitu finansowania: 
114.43
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.40 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe
Seniorzy: