Formetic

Substancja czynna: 
Metforminum
Postać: 
Dawka: 
1000 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt. (6 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990078981
Zakres wskazań objętych refundacją: 
<2>Zespół policystycznych jajników
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
11.87 zł
Cena detaliczna: 
16.32 zł
Cena hurtowa: 
12.46 zł
Wysokość limitu finansowania: 
14.81
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.95 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
<1>2016-01-01/<2>2018-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
<1>3 lata/<2>2 lata
Grupa limitowa: 
15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

  • Leczenie cukrzycy typu 2, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwej kontroli glikemii.
    • U dorosłych metforminy chlorowodorek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną.
    • U dzieci w wieku powyżej 10 lat i młodzieży metforminy chlorowodorek może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z insuliną.

Wykazano zmniejszenie powikłań cukrzycowych u dorosłych pacjentów z nadwagą z cukrzycą typu 2, leczonych metforminy chlorowodorkiem jako lekiem pierwszego rzutu, u których leczenie dietą nie przyniosło oczekiwanych rezultatów (patrz punkt 5.1).

  • Stan przedcukrzycowy: nieprawidłowa glikemia na czczo (ang. IFG - Impaired Fasting Glycaemia) i (lub) nieprawidłowa tolerancja glukozy (ang. IGT - Impaired Glucose Tolerance), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać właściwej kontroli glikemii.
  • Zespół policystycznych jajników (ang. Polycystic Ovary Syndrome - PCOS).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego