Fraxiparine

Substancja czynna: 
Nadroparinum calcicum
Dawka: 
3800 j.m. Axa/0,4 ml
Zawartość opakowania: 
10 amp.-strz.po 0,4 ml
Kod EAN: 
5909990716821
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
<1>zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 1
Urzędowa cena zbytu: 
64.39 zł
Cena detaliczna: 
76.71 zł
Cena hurtowa: 
67.61 zł
Wysokość limitu finansowania: 
53.55
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
26.36 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, <1>2016-03-01/<2>2017-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

  • Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii i w chirurgii ortopedycznej
  • Profilaktyka zakrzepicy żylnej u pacjentów unieruchomionych z przyczyn innych niż zabieg chirurgiczny w przypadku średniego lub wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych (np. ciężkie zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, niewydolność serca, ciężkie zakażenia).
  • Zapobieganie wykrzepianiu w układzie krążenia pozaustrojowego podczas hemodializy.
  • Leczenie zakrzepicy żył głębokich z towarzyszącą zatorowością płucną lub bez zatorowości.
  • Leczenie niestabilnej dławicy piersiowej i zawału mięśnia sercowego bez załamka Q w terapii skojarzonej z kwasem acetylosalicylowym.

Źródło: www.urpl.gov.pl