Fraxodi

Substancja czynna: 
Nadroparinum calcicum
Dawka: 
11400 j.m. Axa/0,6 ml
Zawartość opakowania: 
10 amp.-strz.po 0,6 ml
Kod EAN: 
5909990836932
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
<1>zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 1
Urzędowa cena zbytu: 
183.88 zł
Cena detaliczna: 
208.46 zł
Cena hurtowa: 
193.07 zł
Wysokość limitu finansowania: 
160.66
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
52.07 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, <1>2016-03-01/<2>2017-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie zakrzepicy żył głębokich.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego