Gasec-20 Gastrocaps

Substancja czynna: 
Omeprazolum
Dawka: 
20 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909991272418
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
7.51 zł
Cena detaliczna: 
11.29 zł
Cena hurtowa: 
7.89 zł
Wysokość limitu finansowania: 
11.29
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.65 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1