Gonal-f

Substancja czynna: 
Follitropinum alfa
Dawka: 
900 j.m. (IU)/1,5 ml (66 µg/1,5 ml)
Zawartość opakowania: 
1 wstrzykiwacz
Kod EAN: 
5909990007240
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Kontrolowana hiperstymulacja jajników u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków, rokujących uzyskanie prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy - FSH poniżej 15 mlU/ml w 2-3 dni
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
1 266.84 zł
Cena detaliczna: 
1 364.54 zł
Cena hurtowa: 
1 330.18 zł
Wysokość limitu finansowania: 
969.01
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
398.73 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-07-01
Okres obowiązywania decyzji: 
2 lata
Grupa limitowa: 
69.1, Hormony płciowe - gonadotropiny
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

U dorosłych kobiet

  • Brak jajeczkowania (w tym zespół policystycznych jajników, ang. Polycystic Ovarian Disease, PCOD) u kobiet, u których nie uzyskano odpowiedzi po zastosowaniu cytrynianu klomifenu.
  • Stymulacja rozwoju wielu pęcherzyków jajnikowych u pacjentek poddanych stymulacji owulacji w ramach technik rozrodu wspomaganego (ang. Assisted Reproductive Technologies, ART), takich jak zapłodnienie pozaustrojowe (ang.In Vitro Fertilisation, IVF), dojajowodowe podanie gamet (ang. Gamete Intra-Fallopian Transfer, GIFT) oraz dojajowodowe podanie zygoty (ang. Zygote Intra-Fallopian Transfer, ZIFT).
  • Folitropina alfa w skojarzeniu z hormonem luteinizującym (LH) jest zalecana w stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych u kobiet ze znacznym niedoborem LH i FSH. W badaniach klinicznych u tych pacjentek stężenie endogennego LH w surowicy wynosiło < 1,2 j.m./l.

U dorosłych mężczyzn

  • Folitropina alfa jest stosowana jednocześnie z ludzką gonadotropiną łożyskową (ang. human chorionic gonadotrophin, hCG) do stymulacji spermatogenezy u mężczyzn z wrodzonym lub nabytym hipogonadyzmem hipogonadotropowym.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego