Hypoten

Substancja czynna: 
Carvedilolum
Postać: 
Dawka: 
12,5 mg
Zawartość opakowania: 
100 szt. (10 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990048496
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
28.79 zł
Cena detaliczna: 
33.23 zł
Cena hurtowa: 
30.23 zł
Wysokość limitu finansowania: 
11.70
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
25.04 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Nadciśnienie tętnicze samoistne.
Przewlekła stabilna dławica piersiowa.
Leczenie wspomagające umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca.

Wskazania do stosowania:

Nadciśnienie tętnicze samoistne.
Przewlekła stabilna dławica piersiowa.
Leczenie wspomagające umiarkowanej do ciężkiej stabilnej niewydolności serca.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego