Hytrin

Substancja czynna: 
Terazosinum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (2 blist.po 14 szt.)
Kod EAN: 
5909990768011
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przerost gruczołu krokowego
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
64.80 zł
Cena detaliczna: 
75.90 zł
Cena hurtowa: 
68.04 zł
Wysokość limitu finansowania: 
42.07
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
39.80 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

  • Zmniejszenie nasilenia objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego w monoterapii.
  • Leczenie nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu hipotensyjnym.
  • Hytrin jest przeznaczony do stosowania u osób w wieku od 18 do 64 lat.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego