Instanyl

Substancja czynna: 
Fentanylum
Dawka: 
200 µg/dawkę
Zawartość opakowania: 
1 but.po 5 ml (40 daw.)
Kod EAN: 
5909990699889
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale d
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
777.60 zł
Cena detaliczna: 
848.19 zł
Cena hurtowa: 
816.48 zł
Wysokość limitu finansowania: 
848.19
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania donosowego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Produkt Instanyl wskazany jest w leczeniu bólu przebijającego u dorosłych, u których stosowane jest leczenie podtrzymujące opioidami w przewlekłym bólu nowotworowym. Ból przebijający jest przejściowym nasileniem bólu, pojawiającym się na tle kontrolowanego w inny sposób bólu przewlekłego.
Pacjenci otrzymujący leczenie podtrzymujące opioidami, to pacjenci, którzy przyjmują co najmniej: 60 mg morfiny doustnie na dobę, 25 mikrogramów/godz. fentanylu przezskórnie, 30 mg oksykodonu na dobę, 8 mg hydromorfonu doustnie na dobę lub odpowiadającą dawkę innego opioidu przez tydzień lub dłużej.

Źródło: www.urpl.gov.pl