Irprestan

Substancja czynna: 
Irbesartanum
Postać: 
Dawka: 
150 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909990747085
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
13.31 zł
Cena detaliczna: 
17.52 zł
Cena hurtowa: 
13.98 zł
Wysokość limitu finansowania: 
12.35
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
8.88 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.
Leczenie choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 jako część przeciwnadciśnieniowego postępowania terapeutycznego (patrz punkt 5.1).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl