Ismian

Substancja czynna: 
Spironolactonum
Postać: 
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
30 tabl.
Kod EAN: 
5909991277208
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; pozawałowa dysfunkcja skurczowa lewej komory
Urzędowa cena zbytu: 
14.30 zł
Cena detaliczna: 
19.68 zł
Cena hurtowa: 
15.02 zł
Wysokość limitu finansowania: 
19.68
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.90 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-03-01 - wskazania refundacyjne, 2018-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
38.0, Antagoniści aldosteronu - spironolakton
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

  • Obrzęki związane z zastoinową niewydolnością serca
  • Ciężka niewydolność serca (NYHA III-IV)
  • Jako środek wspomagający w leczeniu opornego nadciśnienia tętniczego
  • Zespół nerczycowy
  • Marskość wątroby z wodobrzuszem i obrzękami
  • Diagnostyka i leczenie hiperaldosteronizmu pierwotnego (zespół Conna)

Dzieci powinny być leczone wyłącznie pod kontrolą lekarza pediatry. Dane dotyczące stosowania w pediatrii są ograniczone (patrz punkt 5.1 i 5.2).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego