Itrokast

Substancja czynna: 
Itraconazolum
Postać: 
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909991140533
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zakażenia grzybicze u pacjentów po przeszczepie szpiku – profilaktyka
Urzędowa cena zbytu: 
69.23 zł
Cena detaliczna: 
83.94 zł
Cena hurtowa: 
72.69 zł
Wysokość limitu finansowania: 
78.77
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
44.56 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-07-01 - wskazania refundacyjne, 2016-07-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Itrokast w postaci kapsułek jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń:

 •  zakażenia narządów płciowych:
  •  grzybica pochwy i sromu;
 •  zakażenia skóry, błony śluzowej lub oczu:
  •  grzybica skóry, np. grzybica stóp, pachwin, tułowia i dłoni,
  •  łupież pstry,
  •  kandydoza jamy ustnej,
  •  grzybicze zakażenie rogówki;
 •  grzybice paznokci, wywołane przez dermatofity i (lub) drożdżaki;
 •  grzybice układowe:
  • aspergiloza układowa i kandydoza układowa,
  •  kryptokokoza (w tym kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych): u pacjentów z kryptokokozą i osłabioną odpornością oraz u wszystkich pacjentów z kryptokokozą ośrodkowego układu nerwowego; itrakonazol jest wskazany tylko wtedy, gdy leczenie pierwszego rzutu jest nieskuteczne,
  •  histoplazmoza,
  •  blastomikoza,
  • sporotrychoza,
  •  parakokcydioidomikoza,
  •  inne, rzadko występujące, układowe lub tropikalne zakażenia grzybicze.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl