Ivabradine Mylan

Substancja czynna: 
Ivabradinum
Postać: 
Dawka: 
7,5 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5909991322786
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Przewlekła niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z potwierdzonym w badaniu EKG rytmem zatokowym i częstością akcji serca ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z bet
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
100.44 zł
Cena detaliczna: 
120.76 zł
Cena hurtowa: 
105.46 zł
Wysokość limitu finansowania: 
120.76
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
31.1, Inne leki kardiologiczne – iwabradyna
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie objawowe przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej.
Iwabradyna jest wskazana w leczeniu objawowym przewlekłej stabilnej dławicy piersiowej u dorosłych z chorobą niedokrwienną serca, z prawidłowym rytmem zatokowym oraz z częstością akcji serca ≥ 70 uderzeń na minutę. Iwabradyna jest wskazana:

  • u dorosłych z nietolerancją lub z przeciwwskazaniem do stosowania beta-adrenolityków
  • lub w skojarzeniu z beta-adrenolitykami u pacjentów niewystarczająco kontrolowanych za pomocą optymalnej dawki beta-adrenolityku.

Leczenie przewlekłej niewydolności serca.
Iwabradyna jest wskazana w leczeniu przewlekłej niewydolności serca II do IV stopnia według klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których częstość akcji serca wynosi ≥ 75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane albo nie jest tolerowane (patrz punkt 5.1).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego