Ivipril

Substancja czynna: 
Ramiprilum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909990962020
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
przewlekła choroba nerek inna niż określona w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
13.28 zł
Cena detaliczna: 
18.53 zł
Cena hurtowa: 
13.94 zł
Wysokość limitu finansowania: 
18.53
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.95 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego.
 • Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego: zmniejszenie chorobowości i umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z:
  • jawną chorobą układu sercowo-naczyniowego o etiologii miażdżycowej (choroba wieńcowa lub udar mózgu, bądź choroba naczyń obwodowych w wywiadzie)
  • cukrzycą i przynajmniej jednym sercowo-naczyniowym czynnikiem ryzyka (patrz punkt 5.1).
 • Leczenie chorób nerek.
  • Początkowe stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej stwierdzone na podstawie obecności mikroalbuminurii.
  • Jawna cukrzycowa nefropatia kłębuszkowa rozpoznana na podstawie białkomoczu u pacjentów z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego (patrz punkt 5.1).
  • Jawna niecukrzycowa nefropatia kłębuszkowa z makroproteinurią ≥ 3 g/dobę (patrz punkt 5.1).
 • Leczenie objawowej niewydolności serca.
 • Prewencja wtórna po ostrym zawale serca: zmniejszenie umieralności w ostrej fazie zawału u pacjentów z objawami klinicznymi niewydolności serca. Leczenie należy rozpocząć po upływie co najmniej 48 godzin od wystąpienia ostrego zawału serca.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl