Karbicombi

Substancja czynna: 
Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
8+12,5 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909990865130
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
10.26 zł
Cena detaliczna: 
14.31 zł
Cena hurtowa: 
10.77 zł
Wysokość limitu finansowania: 
12.35
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.67 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2018-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego u dorosłych pacjentów, u których nie osiągnięto optymalnej kontroli ciśnienia tętniczego krwi podczas monoterapii kandesartanem cyleksetylu lub hydrochlorotiazydem.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego