Ketilept Retard

Substancja czynna: 
Quetiapinum
Dawka: 
300 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt.
Kod EAN: 
5909991219505
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
113.38 zł
Cena detaliczna: 
133.50 zł
Cena hurtowa: 
119.05 zł
Wysokość limitu finansowania: 
133.50
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.80 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

4.1 Wskazania do stosowania

Ketilept Retard jest wskazany:

  • w leczeniu schizofrenii
  • w leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego:
    • w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i dużym nasileniu w przebiegu 2 zaburzenia afektywnego dwubiegunowego
    • w leczeniu epizodów ciężkiej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego
    • w zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych i depresji u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, u których uzyskano wcześniej reakcję na leczenie kwetiapiną.
  • w leczeniu epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi, jako terapia wspomagająca, jeśli odpowiedź na monoterapię przeciwdepresyjną była niewystarczająca (patrz punkt 5.1). Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa kwetiapiny (patrz punkt 4.4).