Ketipinor

Substancja czynna: 
Quetiapinum
Postać: 
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990058754
Zakres wskazań objętych refundacją: 
<1>Schizofrenia; <2>Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
38.34 zł
Cena detaliczna: 
48.71 zł
Cena hurtowa: 
40.26 zł
Wysokość limitu finansowania: 
44.50
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
7.41 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
<1>2016-01-01/<2>2016-05-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

  • Leczenie schizofrenii.
  • Leczenie umiarkowanych lub ciężkich epizodów maniakalnych związanych z chorobą dwubiegunową. Nie wykazano, aby kwetiapina zapobiegała nawrotom epizodów maniakalnych lub depresyjnych (patrz punkt 5.1).

Wskazania do stosowania:

Ketipinor jest wskazany w:

  • Leczeniu schizofrenii.
  • Leczeniu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, w tym:
    • leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów manii związanych z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym
    • leczeniu dużych epizodów depresyjnych w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.
    • w zapobieganiu nawrotom epizodów manii lub depresji u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego