Klozapol

Substancja czynna: 
Clozapinum
Postać: 
Dawka: 
25 mg
Zawartość opakowania: 
50 tabl. (2 blist.po 25 szt.)
Kod EAN: 
5909990139422
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
9.72 zł
Cena detaliczna: 
12.23 zł
Cena hurtowa: 
10.21 zł
Wysokość limitu finansowania: 
7.10
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.13 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina i sulpiryd do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Schizofrenia oporna na leczenie
Produkt leczniczy Klozapol jest wskazany w leczeniu pacjentów ze schizofrenią oporną na leczenie oraz pacjentów, u których występują ciężkie, nie poddające się leczeniu działania niepożądane o charakterze neurologicznym po zastosowaniu innych przeciwpsychotycznych produktów leczniczych, w tym atypowych leków przeciwpsychotycznych.

Oporność na leczenie jest definiowana jako brak zadowalającej poprawy klinicznej, mimo stosowania właściwych dawek, przez odpowiedni okres, przynajmniej dwóch różnych przeciwpsychotycznych produktów leczniczych, w tym atypowego leków przeciwpsychotycznego.

Zaburzenia psychotyczne w przebiegu choroby Parkinsona
Klozapol jest również wskazany w zaburzeniach psychotycznych występujących w przebiegu choroby Parkinsona, w przypadkach kiedy inne metody leczenia okazały się nieskuteczne.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego