Kwetaplex XR

Substancja czynna: 
Quetiapinum
Dawka: 
150 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt.
Kod EAN: 
5906414000894
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
56.70 zł
Cena detaliczna: 
69.99 zł
Cena hurtowa: 
59.54 zł
Wysokość limitu finansowania: 
66.75
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.44 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

4.1 Wskazania do stosowania

Kwetiapina jest wskazana:

  • w leczeniu schizofrenii
  • w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych:
    • w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w chorobie afektywnej dwubiegunowej
    • w leczeniu epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.
    • w zapobieganiu nawrotom epizodów manii lub depresji u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, którzy wcześniej reagowali na leczenie kwetiapiną.
  • w leczeniu epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi, jako terapia wspomagająca, jeśli skuteczność monoterapii przeciwdepresyjnej była mniej niż optymalna (patrz punkt 5.1). Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien wziąć pod uwagę profil bezpieczeństwa produktu Kwetaplex XR (patrz punkt 4.4).