Lamitrin

Substancja czynna: 
Lamotriginum
Postać: 
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt. (6 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990346325
Zakres wskazań objętych refundacją: 
<1>Choroba afektywna dwubiegunowa; <2>Padaczka
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego - postępowanie wspomagające
Urzędowa cena zbytu: 
48.88 zł
Cena detaliczna: 
59.86 zł
Cena hurtowa: 
51.32 zł
Wysokość limitu finansowania: 
54.48
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
8.58 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
<1>2016-01-01/<2>2017-03-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Padaczka

Dorośli i młodzież w wieku 13 lat i powyżej

  • Leczenie skojarzone lub w monoterapii napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych.
  • Napady związane z zespołem Lennoxa-Gastauta. Lamitrin jest stosowany w leczeniu skojarzonym, jednak może zostać zastosowany jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy włączany do leczenia zespołu Lennoxa-Gastauta.

Dzieci i młodzież w wieku od 2 do 12 lat

  • Leczenie skojarzone napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych oraz napadów związanych z zespołem Lennoxa-Gastauta.
  • Monoterapia w typowych napadach nieświadomości.

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Dorośli w wieku 18 lat i powyżej

  • Zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I, u których występują głównie epizody depresji (patrz punkt 5.1).

Lamitrin nie jest wskazany w doraźnym leczeniu epizodów manii ani depresji.

Źródło: www.urpl.gov.pl