Lanzul

Substancja czynna: 
Lansoprazolum
Postać: 
Dawka: 
30 mg
Zawartość opakowania: 
7 szt. (1 blist.po 7 szt.)
Kod EAN: 
5909990727018
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci poniżej 2 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
7.56 zł
Cena detaliczna: 
8.90 zł
Cena hurtowa: 
7.94 zł
Wysokość limitu finansowania: 
3.33
Poziom odpłatności: 
50%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
7.24 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

  • Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka potwierdzonej za pomocą endoskopii lub badania radiologicznego.
  • Leczenie refluksowego zapalenia przełyku.
  • Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku.
  • Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) - w połączeniu z odpowiednią terapią antybiotykową w leczeniu choroby wrzodowej wywołanej zakażeniem H. pylori.
  • Leczenie łagodnych owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ.
  • Profilaktyka owrzodzeń żołądka i dwunastnicy towarzyszących leczeniu NLPZ u pacjentów z grupy ryzyka (patrz punkt 4.2), wymagających stałego leczenia.
  • Objawowa choroba refluksowa przełyku.
  • Zespół Zollingera i Ellisona.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego