Lapixen

Substancja czynna: 
Lacidipinum
Postać: 
Dawka: 
2 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909991134907
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
6.37 zł
Cena detaliczna: 
7.55 zł
Cena hurtowa: 
6.69 zł
Wysokość limitu finansowania: 
3.00
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.45 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2015-07-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Lapixen jest wskazany do leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, takimi jak: beta-adrenolityki, leki moczopędne lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl