Lapixen

Substancja czynna: 
Lacidipinum
Postać: 
Dawka: 
2 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt.
Kod EAN: 
5907695215205
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
12.50 zł
Cena detaliczna: 
14.84 zł
Cena hurtowa: 
13.13 zł
Wysokość limitu finansowania: 
6.00
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
10.64 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Lapixen jest wskazany do leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze, takimi jak: beta-adrenolityki, leki moczopędne lub inhibitory konwertazy angiotensyny.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl