Leuprostin

Substancja czynna: 
Leuprorelinum
Postać: 
Dawka: 
3,6 mg
Zawartość opakowania: 
1 implant
Kod EAN: 
5909990836246
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Nowotwory złośliwe - Rak prostaty
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
obniżenie popędu u osób z rozpoznaniem zaburzeń preferencji seksualnych w przypadku braku skuteczności lub przeciwwskazań do stosowania cyproteronu
Urzędowa cena zbytu: 
190.08 zł
Cena detaliczna: 
216.47 zł
Cena hurtowa: 
199.58 zł
Wysokość limitu finansowania: 
193.29
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
26.38 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-05-01 - wskazania refundacyjne, 2017-11-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Paliatywne leczenie pacjentów z zaawansowanym, hormonozależnym rakiem gruczołu krokowego.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl