Levetiracetam Accord

Substancja czynna: 
Levetiracetamum
Postać: 
Dawka: 
1000 mg
Zawartość opakowania: 
50 szt.
Kod EAN: 
5909990921737
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Padaczka
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
39.59 zł
Cena detaliczna: 
51.80 zł
Cena hurtowa: 
41.57 zł
Wysokość limitu finansowania: 
51.80
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.56 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-09-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Produkt Lewetyracetam jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.

Produkt Lewetyracetam jest wskazany jako terapia wspomagająca:

  • w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, młodzieży, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca z padaczką.
  • w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną.
  • w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego