Lisiprol

Substancja czynna: 
Lisinoprilum
Postać: 
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909990682409
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
6.91 zł
Cena detaliczna: 
8.03 zł
Cena hurtowa: 
7.26 zł
Wysokość limitu finansowania: 
2.70
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
8.03 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze
Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca
Leczenie objawowej niewydolności serca

Ostry zawał mięśnia sercowego
Krótkoterminowe (6 tygodni) leczenie stabilnych hemodynamicznie pacjentów w ciągu 24 godzin od wystąpienia ostrego zawału mięśnia serca.

Nerkowe powikłania cukrzycy
Leczenie choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II z rozpoczynającą się nefropatią.

Źródło: www.urpl.gov.pl