Lisiprol HCT

Substancja czynna: 
Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
10+12,5 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909990708352
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
12.85 zł
Cena detaliczna: 
15.14 zł
Cena hurtowa: 
13.49 zł
Wysokość limitu finansowania: 
5.79
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
12.55 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze łagodne do umiarkowanego u pacjentów, u których leczenie poszczególnymi substancjami czynnymi w takich samych dawkach, w oddzielnych preparatach pozwoliło na uzyskanie kontroli ciśnienia tętniczego.

Źródło: www.urpl.gov.pl