Lophlex o smaku pomarańczowym

Substancja czynna: 
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii
Dawka: 
Zawartość opakowania: 
834 g (30 x 27,8 g)
Kod EAN: 
5016533630985
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Fenyloketonuria
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
992.11 zł
Cena detaliczna: 
1 080.26 zł
Cena hurtowa: 
1 041.72 zł
Wysokość limitu finansowania: 
1 080.26
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
216.14, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii skondensowane, porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powyżej 8 r.ż.
Seniorzy: