Loratan

Substancja czynna: 
Loratadinum
Postać: 
Dawka: 
5 mg/5 ml
Zawartość opakowania: 
125 ml
Kod EAN: 
5909990839018
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
atopowe zapalenie skóry - u pacjentów powyżej 2 roku życia; alergia pokarmowa - u pacjentów powyżej 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów powyżej 2 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
8.93 zł
Cena detaliczna: 
12.45 zł
Cena hurtowa: 
9.38 zł
Wysokość limitu finansowania: 
11.18
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.62 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-11-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Źródło: www.urpl.gov.pl