Lorista H

Substancja czynna: 
Losartanum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
50+12,5 mg
Zawartość opakowania: 
56 szt. (4 blist.po 14 szt.)
Kod EAN: 
5909990686339
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
22.87 zł
Cena detaliczna: 
29.57 zł
Cena hurtowa: 
24.01 zł
Wysokość limitu finansowania: 
24.70
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
12.28 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy Lorista H wskazany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego u pacjentów, których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania losartanu lub hydrochlorotiazydu w monoterapii.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego