Lotensin

Substancja czynna: 
Benazeprilum
Postać: 
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (2 blist.po 14 szt.)
Kod EAN: 
5909990118816
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
15.64 zł
Cena detaliczna: 
17.45 zł
Cena hurtowa: 
16.42 zł
Wysokość limitu finansowania: 
3.60
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
17.05 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

  • Leczenie nadciśnienia tętniczego.
  • Leczenie wspomagające w zastoinowej niewydolności serca (klasy II-IV według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego - NYHA).

Źródło: www.urpl.gov.pl