Luminalum Unia

Substancja czynna: 
Phenobarbitalum
Postać: 
Dawka: 
100 mg
Zawartość opakowania: 
10 szt. (1 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990812615
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Padaczka
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
4.32 zł
Cena detaliczna: 
6.33 zł
Cena hurtowa: 
4.54 zł
Wysokość limitu finansowania: 
6.27
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.26 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

  • Padaczka - napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.

Wskazania do stosowania:

Padaczka – napady częściowe i uogólnione toniczno-kloniczne.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego