Marelim

Substancja czynna: 
Acidum mycophenolicum
Dawka: 
180 mg
Zawartość opakowania: 
120 tabl.
Kod EAN: 
5909991227272
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
stan po przeszczepie kończyny, rogówki, tkanek lub komórek
Urzędowa cena zbytu: 
98.28 zł
Cena detaliczna: 
116.85 zł
Cena hurtowa: 
103.19 zł
Wysokość limitu finansowania: 
116.85
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-05-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
5 lat - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Marelim jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepu u dorosłych pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego