Mercaptopurinum VIS

Substancja czynna: 
Mercaptopurinum
Postać: 
Dawka: 
50 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt.
Kod EAN: 
5909990186112
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Nowotwory złośliwe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
21.06 zł
Cena detaliczna: 
27.93 zł
Cena hurtowa: 
22.11 zł
Wysokość limitu finansowania: 
27.93
Poziom odpłatności: 
bezpłatny do limitu
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
0.00 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
230.0, Leki przeciwnowotworowe antymetabolity - merkaptopuryna
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Lek cytostatyczny

Merkaptopuryna stosowana jest w celu wywołania remisji i w leczeniu podtrzymującym w:

  • ostrej białaczce limfoblastycznej,
  • ostrej białaczce mieloblastycznej.

Może być stosowana w przewlekłej białaczce granulocytowej.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl