Metformax 1000

Substancja czynna: 
Metforminum
Postać: 
Dawka: 
1000 mg
Zawartość opakowania: 
120 szt.
Kod EAN: 
5909991252069
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Cukrzyca
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
zespoły insulinooporności w przypadkach innych niż w przebiegu cukrzycy
Urzędowa cena zbytu: 
22.14 zł
Cena detaliczna: 
29.29 zł
Cena hurtowa: 
23.25 zł
Wysokość limitu finansowania: 
29.29
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
6.40 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-09-01 - wskazania refundacyjne, 2017-05-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą przestrzegania diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

U dorosłych, metformina może być stosowana w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub z insuliną.

U dzieci w wieku od 10 lat oraz u młodzieży, metformina może być stosowana w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z insuliną.

U pacjentów z cukrzycą typu 2 i nadwagą, leczonych metforminą jako lekiem pierwszego rzutu po nieskutecznym leczeniu dietą, wykazano zmniejszenie liczby powikłań cukrzycy (patrz punkt 5.1).

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego