Methadone hydrochloride Molteni

Substancja czynna: 
Methadonum
Postać: 
Dawka: 
1 mg/ml
Zawartość opakowania: 
20 ml
Kod EAN: 
5909990718917
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Nowotwory złośliwe
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
5.13 zł
Cena detaliczna: 
6.97 zł
Cena hurtowa: 
5.39 zł
Wysokość limitu finansowania: 
5.02
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
5.15 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
150.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - metadon
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Leczenie opioidowego zespołu abstynencyjnego.
Leczenie substytucyjne uzależnień od heroiny i morfiny (w ramach specjalnych programów leczenia substytucyjnego).
Jako lek drugiego rzutu w zwalczaniu silnych bólów, zwłaszcza w chorobach nowotworowych i po operacjach chirurgicznych.

Źródło: www.urpl.gov.pl