Methofill

Substancja czynna: 
Methotrexatum
Dawka: 
50 mg/ml
Zawartość opakowania: 
1 amp.-strz.po 0,4 ml
Kod EAN: 
5055565731024
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu: 
49.68 zł
Cena detaliczna: 
61.30 zł
Cena hurtowa: 
52.16 zł
Wysokość limitu finansowania: 
59.71
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.79 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2017-03-01 - wskazania refundacyjne, 2017-09-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Lek Methofill jest wskazany w leczeniu:

  • czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów,
  • wielostawowych postaci ciężkiego, czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (ang. juvenile idiopathic arthritis, JIA), jeśli leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) okazało się nieskuteczne,
  • ciężkiej, opornej na leczenie łuszczycy, prowadzącej do niesprawności, w której nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi na inne rodzaje leczenia, takie jak fototerapia, fotochemioterapia (PUVA) czy retinoidy oraz ciężka łuszczyca stawowa (łuszczycowe zapalenie stawów) u dorosłych pacjentów,
  • łagodnej do umiarkowanej postaci choroby Leśniowskiego - Crohna w monoterapii lub w skojarzeniu z kortykosteroidami u dorosłych pacjentów opornych na leczenie lub nietolerujących tiopuryny.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego