Metocard

Substancja czynna: 
Metoprololum
Postać: 
Dawka: 
50 mg
Zawartość opakowania: 
30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990034420
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia; niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia
Urzędowa cena zbytu: 
3.95 zł
Cena detaliczna: 
5.15 zł
Cena hurtowa: 
4.15 zł
Wysokość limitu finansowania: 
3.51
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
4.84 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01 - wskazania refundacyjne, 2016-03-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze
Dławica piersiowa
Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy
Pomocniczo w nadczynności tarczycy

Wczesne rozpoczęcie leczenia metoprololem po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego zmniejsza obszar martwicy i ryzyko migotania komór, a także umożliwia zastosowanie mniejszych dawek leków przeciwbólowych.

Źródło: www.urpl.gov.pl