Metotab

Substancja czynna: 
Methotrexatum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
100 tabl.
Kod EAN: 
5909991064303
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
sarkoidoza; ziarniniakowe choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Urzędowa cena zbytu: 
63.03 zł
Cena detaliczna: 
77.30 zł
Cena hurtowa: 
66.18 zł
Wysokość limitu finansowania: 
77.30
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
42.67 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-11-01 - wskazania refundacyjne, 2017-01-01 - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata - wskazania refundacyjne, 3 lata - wskazania pozarejestracyjne objęte refundacją
Grupa limitowa: 
120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

  • Ciężkiej, aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów
  • Ciężkiej i uogólnionej łuszczycy, szczególnie plackowatej, u pacjentów dorosłych, którzy nie reagują na standardowe leczenie.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego
www.urpl.gov.pl