MicardisPlus

Substancja czynna: 
Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum
Postać: 
Dawka: 
80+25 mg
Zawartość opakowania: 
14 szt.
Kod EAN: 
5909990653010
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
23.76 zł
Cena detaliczna: 
28.49 zł
Cena hurtowa: 
24.95 zł
Wysokość limitu finansowania: 
12.35
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
19.85 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
45.0, Antagoniści angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone
Seniorzy: 
Tak

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Złożony produkt leczniczy MicardisPlus (zawierający telmisartan w dawce 40 mg i hydrochlorotiazyd w dawce 12,5 mg) jest wskazany do stosowania u osób dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczający po zastosowaniu samego telmisartanu.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego