Milukante

Substancja czynna: 
Montelukastum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt. (4 blist.po 7 szt.)
Kod EAN: 
5909990668137
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
22.57 zł
Cena detaliczna: 
28.67 zł
Cena hurtowa: 
23.70 zł
Wysokość limitu finansowania: 
22.31
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
13.05 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

Milukante1 jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astmą przewlekłą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia wziewnymi kortykosteroidami i stosowanymi doraźnie krótko działającymi β-agonistami są niezadowalające.

U pacjentów w wieku od 2 do 14 lat Milukante może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów z astmą przewlekłą o łagodnym nasileniu, u których w ostatnim okresie nie obserwowano ciężkich napadów astmy wymagających stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz u pacjentów, którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

U pacjentów w wieku od 15 lat z astmą, u których Milukante jest stosowany w leczeniu astmy, może on również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Milukante jest też stosowany w zapobieganiu astmie, w której skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny.

1) Wszystkie informacje dotyczące preparatu Milukante - o ile nie jest wyraźnie zaznaczone inaczej - odnoszą się zarówno do preparatu Milukante w postaci tabletek do rozgryzania i żucia 4 i 5 mg, jak również preparatu Milukante w postaci tabletek powlekanych 10 mg.

Źródło: www.urpl.gov.pl