Milupa PKU 2 secunda

Substancja czynna: 
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii
Postać: 
Dawka: 
Zawartość opakowania: 
500 g
Kod EAN: 
5016533644432
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Fenyloketonuria
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
393.86 zł
Cena detaliczna: 
436.39 zł
Cena hurtowa: 
413.55 zł
Wysokość limitu finansowania: 
436.39
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
216.11, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, skondensowana - przeznaczona dla pacjentów powyżej 8 r.ż.
Seniorzy: