Milupa PKU 3

Substancja czynna: 
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii
Postać: 
Dawka: 
Zawartość opakowania: 
600 szt. (60 x 10 szt.)
Kod EAN: 
4008976340331
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Fenyloketonuria
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
501.72 zł
Cena detaliczna: 
552.48 zł
Cena hurtowa: 
526.81 zł
Wysokość limitu finansowania: 
552.48
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
216.6, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii porcjowane, w postaci tabletek powlekanych – przeznaczone dla pacjentów powyżej 15 r.ż.
Seniorzy: