Milupa PKU 3 advanta

Substancja czynna: 
Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii
Postać: 
Dawka: 
Zawartość opakowania: 
500 g
Kod EAN: 
5016533644449
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Fenyloketonuria
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
458.45 zł
Cena detaliczna: 
505.90 zł
Cena hurtowa: 
481.37 zł
Wysokość limitu finansowania: 
505.90
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
3.20 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
216.5, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, skondensowana - przeznaczona dla pacjentów powyżej 15 r.ż.
Seniorzy: