Monkasta

Substancja czynna: 
Montelukastum
Postać: 
Dawka: 
10 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909990671243
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
20.52 zł
Cena detaliczna: 
26.52 zł
Cena hurtowa: 
21.55 zł
Wysokość limitu finansowania: 
22.31
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
10.90 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania leku

Produkt leczniczy Monkasta wskazany jest jako lek pomocniczy w leczeniu astmy u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z astmą przewlekłą łagodną do umiarkowanej, u których nie udaje się uzyskać wystarczającej kontroli objawów astmy wziewnymi kortykosteroidami, i u których, doraźnie stosowanie krótko działających beta-agonistów nie daje wystarczającej klinicznej kontroli objawów astmy. U pacjentów z astmą, u których produkt leczniczy Monkasta jest stosowany w leczeniu astmy, może on również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Produkt leczniczy Monkasta jest również wskazany w zapobieganiu astmie u dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, u których dominującym objawem jest skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

Źródło: Charakterystyka produktu leczniczego