Montelukast Sandoz

Substancja czynna: 
Montelukastum
Dawka: 
5 mg
Zawartość opakowania: 
28 szt.
Kod EAN: 
5909990803767
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
15.12 zł
Cena detaliczna: 
18.98 zł
Cena hurtowa: 
15.88 zł
Wysokość limitu finansowania: 
11.16
Poziom odpłatności: 
30%
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
11.17 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-03-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania:

Montelukast Sandoz jest wskazany jako lek dodatkowy w leczeniu przewlekłej astmy oskrzelowej łagodnej i umiarkowanej u tych pacjentów w wieku od 6 do 14 lat, u których nie można uzyskać wystarczającej kontroli objawów za pomocą wziewnych kortykosteroidów oraz doraźnie stosowanych krótko działających beta-agonistów.

Montelukast Sandoz może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów w wieku od 6 do 14 lat z przewlekłą astmą łagodną, u których w ostatnim okresie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające zastosowania doustnych kortykosteroidów i którzy nie są w stanie prawidłowo stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

Montelukast Sandoz jest również wskazany w zapobieganiu astmie oskrzelowej u pacjentów w wieku 6 lat i starszych, w której cechą dominującą jest wysiłkowy skurcz oskrzeli.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego