Morphini sulfas WZF

Substancja czynna: 
Morphinum
Dawka: 
10 mg/ml
Zawartość opakowania: 
10 amp.po 1 ml
Kod EAN: 
5909990404919
Zakres wskazań objętych refundacją: 
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
11.83 zł
Cena detaliczna: 
15.45 zł
Cena hurtowa: 
12.42 zł
Wysokość limitu finansowania: 
10.88
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
7.77 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
149.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Morfina jest wskazana w bólu ostrym i przewlekłym o nasileniu od umiarkowanego do silnego, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych innych niż opioidowe. Morfina jest stosowana we wszystkich rodzajach bólu, w tym pooperacyjnych i przewlekłych, najczęściej pochodzenia nowotworowego, z wyjątkiem bólu spowodowanego skurczem mięśni gładkich, np. dróg żółciowych.

Wskazania do stosowania:

Morfina jest wskazana w bólu ostrym i przewlekłym o nasileniu od umiarkowanego do silnego, który nie ustępuje po zastosowaniu leków przeciwbólowych innych niż opioidowe. Morfina jest stosowana we wszystkich rodzajach bólu, w tym pooperacyjnych i przewlekłych, najczęściej pochodzenia nowotworowego, z wyjątkiem bólu spowodowanego skurczem mięśni gładkich, np. dróg żółciowych.

Źródło: Charakterystyka Produktu Leczniczego