MST Continus

Substancja czynna: 
Morphinum
Dawka: 
200 mg
Zawartość opakowania: 
60 szt. (6 blist.po 10 szt.)
Kod EAN: 
5909990476633
Zakres wskazań objętych refundacją: 
Neuralgia popółpaścowa przewlekła; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją: 
Urzędowa cena zbytu: 
277.00 zł
Cena detaliczna: 
309.86 zł
Cena hurtowa: 
290.85 zł
Wysokość limitu finansowania: 
309.86
Poziom odpłatności: 
ryczałt
Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy: 
12.80 zł
Termin wejścia w życie decyzji: 
2016-01-01
Okres obowiązywania decyzji: 
3 lata
Grupa limitowa: 
149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłużonym uwalnianiu
Seniorzy: 

Wskazania z charakterystyki punkt 4.1

Wskazania do stosowania

MST Continus jest wskazany do zwalczania średnio natężonych i silnych bólów nie ustępujących po lekach przeciwbólowych o słabszym działaniu. Lek może być stosowany w zwalczaniu silnych bólów pooperacyjnych od drugiego dnia po operacji.
Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu są szczególnie zalecane w przypadkach konieczności stosowania opioidów przez okres dłuższy niż kilka dni.

Źródło: www.urpl.gov.pl